Modül 8. Etkili Öğretim Stratejileri

  • Öğrenmeyi Öğrenme
  • Aktif Öğretim Stratejileri
  • Kapsayıcı Öğretim Yöntemleri
  • Ters Yüz Tekniği (Flipped Classroom)
  • Akran Öğretim Tekniği (Peer Instruction)
  • Proje Tabanlı Öğrenme
  • Grupla Öğrenme Teknikleri

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Ders İzlencesi Hazırlama

Modül 7. Sınıf Yönetimi

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Menü