Ders Tasarım Atölyesi

Üniversitemizin “Daha ileriye… En iyiye…” mottosundan yola çıkarak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle uygulamaya geçirdiğimiz Ders Tasarım Atölyesi katılımcılarını heyecanla beklemektedir.

Bu atölyede ders tasarım ekibi ve öğretim elemanlarının işbirliği ile öğretim programının 3 temel bileşeni gözden geçirilecek ve elde edilen verilere dayalı olarak ders yeniden tasarlanacaktır.

Ders Tasarım Atölyesi Süreç Basamakları:

Ders Tasarımı Atölyesi dersin sorumlusu öğretim üyesinin talebi ile yürütülecek işbirliğine dayalı bir süreçtir. Meslektaş dayanışmasını da teşvik eden bu sistematik süreç ile sorumlu olunan ders hazırlık aşamasından başlanılarak her boyutu ile ele alınır. Dersin hedefleri, öğretim yöntem-teknikleri ve değerlendirme başlıkları altında öğretim elemanlarının ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan eğitimlerle öğretim becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir. Sürecin sonunda öğrenci merkezli, anlamlı öğrenme deneyimleri içeren, üst düzey düşünme becerilerinin işe koşulduğu öğretim süreçlerinden oluşan ve öğrenme hedefleriyle tutarlı süreç ve ürün değerlendirmelerini kapsayan bir öğretim programının ortaya konulabilmesi beklenmektedir. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan Yeni ders izlencesi STL akreditasyonu ile yeni öğretim dönemine hazır hale gelecektir.

DERS TASARIM ATÖLYESİ ÇALIŞTAYI (2022-2023)

Ders Tasarım Atölyesi Güz Çalıştayı (2022-2023)

Ders Tasarım Atölyesi Bahar Çalıştayı (2022-2023)