Ders Tasarım Atölyesi

Üniversitemizin “Daha ileriye… En iyiye…” mottosundan yola çıkarak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle uygulamaya geçirdiğimiz Ders Tasarım Atölyesi katılımcılarını heyecanla beklemektedir.

Bu atölyede ders tasarım ekibi ve öğretim elemanlarının işbirliği ile öğretim programının 3 temel bileşeni gözden geçirilecek ve elde edilen verilere dayalı olarak ders yeniden tasarlanacaktır.

Ders Tasarım Atölyesi Süreç Basamakları:

Ders Tasarımı Atölyesi dersin sorumlusu öğretim üyesinin talebi ile yürütülecek işbirliğine dayalı bir süreçtir. Meslektaş dayanışmasını da teşvik eden bu sistematik süreç ile sorumlu olunan ders hazırlık aşamasından başlanılarak her boyutu ile ele alınır. Dersin hedefleri, öğretim yöntem-teknikleri ve değerlendirme başlıkları altında öğretim elemanlarının ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan eğitimlerle öğretim becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir. Sürecin sonunda öğrenci merkezli, anlamlı öğrenme deneyimleri içeren, üst düzey düşünme becerilerinin işe koşulduğu öğretim süreçlerinden oluşan ve öğrenme hedefleriyle tutarlı süreç ve ürün değerlendirmelerini kapsayan bir öğretim programının ortaya konulabilmesi beklenmektedir. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan Yeni ders izlencesi STL akreditasyonu ile yeni öğretim dönemine hazır hale gelecektir.

Ders Tasarım Atölyesi Bahar Çalıştayı (2022-2023)

Bahar Dönemi DTA Çalıştayı (22-23 Haziran 2023)

1. Gün

2. Gün

09.00-12.30

Tanışma Etkinliği

Öğr. Gör. Dr. Dilek AVCI

Akademik İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Dilek AVCI

İzlence Hazırlama ve Hedef Yazma

Arş. Gör. Dr. İpek DERMAN

Öğle Yemek Molası

13.00-16.30

Görsel Materyal Tasarımı: İlkeler ve Araçlar

Prof. Dr. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK

Ölçme ve Değerlendirme Araçları

Doç. Dr. Sevda ÇETİN

Genel Değerlendirme ve Kapanış

Ders Tasarım Atölyesi Güz Çalıştayı (2022-2023)

Güz Dönemi DTA Çalıştayı (7-8 Eylül 2022)

1. Gün

2. Gün

09.00-12.30

Program Okuryazarlığı ve Hedef Yazma 

Dr. İpek DERMAN

Teknolji Kullanımı

Doç. Dr. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK

Öğle Yemek Molası

13.00-16.30

Öğrenci Katılımını Destekleyen Etkinlik Tasarlama

Doç. Dr. Leyla YILMAZ FINDIK

Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİN