Teknoloji Mentorluk

Öğretim Elemanlarına Yönelik Teknoloji Mentorluk

Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişimlerden eğitim ortamları da etkilenmekte ve öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda, yükseköğretimde teknolojinin öğretimi geliştirmede etkili bir biçimde kullanılması için tüm öğretim elemanlarının teknoloji ile ilgili yeterliklerinin geliştirilmesi önemli görünmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi (STL), öğretim elemanlarımızın teknolojik becerilerini geliştirmek ve derslerinde teknolojiyi etkili kullanmalarını desteklemek üzere “Öğretim Elemanlarına Yönelik Teknoloji Mentorluk” programını uygulamaktadır. Bu programda, Bilişim alanındaki bölümlerin başarılı öğrencileri ile teknoloji konusunda eğitim ihtiyacı olan öğretim elemanı eşleştirilerek, mentor-öğretim elemanı çiftlerinin her hafta düzenli olarak teknoloji ile ilgili etkinlikler üzerinde çalışmaları hedeflenmektedir. Örnek etkinlikler arasında etkileşimli materyal geliştirme, video oluşturma ve düzenleme, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımı, canlı derslerde etkileşimi artırma, grafik ve web tasarımı yer almaktadır.

Toplamda 5 hafta sürmesi planlanan sürecin takvimi şu şekildedir:

2023 Güz Dönemi Takvimi

Son tarih
Kayıt Ol bağlantısını kullanarak programa kaydolma 22 Ekim 2023
Mentor-öğretim elemanı eşleştirmeleri için gerekli elektronik formun doldurulması 29 Ekim 2023
Mentor-Öğretim elemanı eşleştirmelerinin tamamlanması 5 Kasım 2023
İlk görüşme: Sürecin yapılandırılması 6-12 Kasım 2023
İkinci görüşme: Modelleme 13-19 Kasım 2023
Üçüncü görüşme: Destekleme 20-26 Kasım 2023
Dördüncü görüşme: Destekleme 27 Kasım-3 Aralık 2023
Beşinci görüşme: Artikülasyon ve Yansıtma 4-10 Aralık 2023
Değerlendirme ve Paylaşım 11-17 Aralık 2023

Teknoloji Mentorluk programının 2023 Güz döneminde, mentorler H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde 4. sınıflar için açılan Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları dersine kayıtlı lisans öğrencilerinden seçilecektir.

Süreçle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için yasminey13@gmail.com veya stl@hacettepe.edu.tr adreslerine e-posta atabilirsiniz.

2022 Güz Dönemi Teknoloji Eğitimi Listesi

Program kapsamında bu dönem teknoloji eğitimi ile ilgili destek sağlanacak konular 5 başlık altında sıralanmıştır. Bunlar; a) Etkileşimli Materyal Geliştirme, b) Video Oluşturma ve Düzenleme, c) Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı, d) Teknoloji ile Etkileşimli Ders Oluşturma, e) Grafik ve Web Tasarımı şeklindedir. Aşağıda tüm eğitim listesi ana başlıklar altında sunulmaktadır.

Etkileşimli Materyal Geliştirme Eğitimleri

1- H5P ile Etkileşimli Materyal Tasarlama
2- Canva ile Etkileşimli Materyal Geliştirme
3- Prezi ile Etkileşimli Sunum Hazırlama
4- Canva ile Etkileşimli Sunum Hazırlama
5- Temel Düzeyde Animasyon Geliştirme (Pawtoon, Animaker)
6- Edpuzzle ile Etkileşimli Video Hazırlama

Video Oluşturma ve Düzenleme Eğitimleri

1- Camtasia ile Etkileşimli Video Hazırlama
2- PowerPoint ile Video Hazırlama
3- After Effects ile Temel Düzeyde Video Hazırlama

Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimleri

1- Moodle’da Ders Tasarımı
2- Microsoft Teams’de Ders Tasarımı
3- Moodle’da Sınav Hazırlama ve Sınav Güvenliğini Sağlama

Teknoloji ile Etkileşimli Ders Oluşturma Eğitimleri

1- Nearpod Kullanımı
2- Çevrimiçi Quiz Oluşturma (Kahoot, Quizlet)
3- Zoom Kullanımı (Breakout Room, Anket Oluşturma vb.)

Grafik ve Web Tasarımı Eğitimleri

1- Adobe Illustrator (veya Inscape) ile Temel Çizim
2- Temel Düzeyde 3D Modelleme
3- Adobe Photoshop ile Tasarım
4-Wordpress ile Web Tasarımı

Toplamda 5 hafta sürmesi planlanan sürecin takvimi şu şekildedir:

2022 Güz Dönemi Takvimi

Son tarih
Kayıt Ol bağlantısını kullanarak programa kaydolma 1 Ekim – 6 Kasım 2022
Mentor-Öğretim elemanı eşleştirmeleri için gerekli elektronik formun doldurulması 7-13 Kasım 2022
Mentor-Öğretim elemanı eşleştirmelerinin tamamlanması 14-20 Kasım 2022
İlk görüşme: Sürecin yapılandırılması 21-27 Kasım 2022
İkinci görüşme: Modelleme 28 Kasım-4 Aralık 2022
Üçüncü görüşme: Destekleme 5-11 Aralık 2022
Dördüncü görüşme: Destekleme 12-18 Aralık 2022
Beşinci görüşme: Artikülasyon ve Yansıtma 19-25 Aralık 2022
Değerlendirme ve Paylaşım 26-30 Aralık 2022