Teknoloji Mentörlük Programı

Öğretim Elemanlarına Yönelik Teknoloji Mentörlük Programı

Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişimlerden eğitim ortamları da etkilenmekte ve öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda, yükseköğretimde teknolojinin öğretimi geliştirmede etkili bir biçimde kullanılması için tüm öğretim elemanlarının teknoloji ile ilgili yeterliklerinin geliştirilmesi önemli görünmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi (STL), öğretim elemanlarımızın teknolojik becerilerini geliştirmek ve derslerinde teknolojiyi etkili kullanmalarını desteklemek üzere “Öğretim Elemanlarına Yönelik Teknoloji Mentörlük” programını uygulamaktadır. Bu programda, Bilişim alanındaki bölümlerin başarılı öğrencileri ile teknoloji konusunda eğitim ihtiyacı olan öğretim üyeleri eşleştirilerek, mentör-öğretim üyesi çiftlerinin her hafta düzenli olarak teknoloji ile ilgili etkinlikler üzerinde çalışmaları hedeflenmektedir. Örnek etkinlikler arasında etkileşimli materyal geliştirme, video oluşturma ve düzenleme, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımı, canlı derslerde etkileşimi artırma, grafik ve web tasarımı yer almaktadır.

Toplamda 5 hafta sürmesi planlanan sürecin takvimi şu şekildedir:

2022 Bahar Takvimi

Son tarih
Kayıt Ol bağlantısını kullanarak programa kaydolma 13 Mart 2022
Mentör-öğretim elemanı eşleştirmeleri için gerekli elektronik formun doldurulması 17 Mart 2022
Mentör-öğretim elemanı eşleştirmelerinin tamamlanması 20 Mart 2022
İlk görüşme: Sürecin yapılandırılması 21 – 27 Mart 2022
İkinci görüşme: Modelleme 28 Mart – 3 Nisan 2022
Üçüncü görüşme: Destekleme 4 – 10 Nisan 2022
Dördüncü görüşme: Destekleme 11 – 17 Nisan 2022
Beşinci görüşme: Artikülasyon ve Yansıtma 18 – 24 Nisan 2022
Değerlendirme ve paylaşım 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

2022 Bahar Dönemi Teknoloji Eğitimi Listesi

Program kapsamında bu dönem teknoloji eğitimi ile ilgili destek sağlanacak konular 5 başlık altında sıralanmıştır. Bunlar; a) Etkileşimli materyal geliştirme, b) Video oluşturma ve düzenleme, c) Öğrenim Yönetim Sistemi kullanımı, d) Canlı derslerde etkileşimi artırma ve e) Grafik ve web tasarımı şeklindedir. Aşağıda tüm eğitim listesi ana başlıklar altında sunulmaktadır.

Etkileşimli Materyal Geliştirme Eğitimleri

1- H5P ile Etkileşimli Materyal Tasarlama
2- Canva Kullanarak Görsel Materyal Geliştirme
3- Prezi ile Etkileşimli Sunum Hazırlama
4- Canva ile Etkileşimli Sunum Hazırlama
5- Temel Düzeyde Animasyon Geliştirme (Pawtoon, Animaker)
6- Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme

Video Oluşturma ve Düzenleme Eğitimleri

1- Asenkron Dersler için Etkileşimli Video Tasarımı
2- After Effects ile Temel Düzeyde Video Hazırlama
3- Video Düzenleme

Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimleri

1- Moodle’da Ders Tasarımı
2- Microsoft Teams’de Ders Tasarımı
3- Moodle’da Sınav Hazırlama ve Sınav Güvenliğini Sağlama

Canlı Derslerde Etkileşimi Artırma Eğitimleri

1- Nearpod Kullanımı
2- Çevrimiçi Quiz Oluşturma (Kahoot, Quizlet)
3- Zoom Kullanımı (Breakout Room, Anket Oluşturma vb.)
4- Uzaktan Derslerde (Fizik, Fen Bilimleri vs. Derslerde Temel Elektrik Devre) Simülasyon Kullanımı

Grafik ve Web Tasarımı Eğitimleri

1- Adobe Illustrator (veya Inscape) ile Temel Çizim
2- Temel Düzeyde 3D Modelleme için Blender Kullanımı
3- WordPress ile Web Tasarımı

Teknoloji Mentörlük programının 2022 Bahar döneminde, mentörler H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde 3. sınıflar için açılan Topluma Hizmet Uygulamaları dersine kayıtlı lisans öğrencilerinden seçilecektir.

Süreçle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için yasminey13@gmail.com veya stl@hacettepe.edu.tr adreslerine e-posta atabilirsiniz.

Menü