Yenilikçi Öğretim Paylaşımları

Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini tamamladığımızda öğrenme süreçlerimiz ve mesleki gelişimimiz hız kesmeden devam etmektedir. Bu nedenle, STL’de değişime ve sürekliliğe öncülük edilerek eğitmenlerimize yardımcı ve destek olunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, teknoloji tanıtımları, ders içi işleyiş, ders planlaması, öğrenci ile olan etkileşimin iyileştirilmesi, ölçme-değerlendirme, uzaktan öğretim vb. konularda atölye çalışmaları ve seminerler ile farkındalığın arttırılması sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin öğrenim hedeflerini en iyi şekilde karşılayacak öğretim ortamının yaratılmasına yardımcı olunmaktadır.

STL kendi içerisinde dinamik olan, seçtiği pilot uygulamalar ile yeni geliştirilen öğretim tekniklerinin başarısını ölçen ve sahada uygulamasını gerçekleştiren bir platform sunmaktadır. Her ne kadar bakış açıları ve teknikler farklı olsa da, başarısını kanıtlamış olan metotların uygulamasına yönelik desteklerin sunulması bu yapı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda da, ders planlaması ile ilgili son gelişmeler, ölçme-değerlendirme, değişen öğrenci profiline adaptasyon ve etkili iletişim gibi konularda gelinen son noktaların eğitmenlerle paylaşımı yapılmaktadır.

Uzaktan öğretim özelinde ise kullanılan teknolojilerdeki farklılıkların, avantajların-dezavantajların tartıldığı ve doğru teknoloji seçimine yönelik rehber materyallerin paylaşıldığı seminerler düzenlenmektedir. Gerek HUZEM tarafından geliştirilen gerekse de küresel bazda kullanılan ve yeni geliştirilen teknolojiler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Teknolojik gelişimin hızlı olması nedeniyle, akademisyenlerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için konuların ve materyallerin düzenli olarak güncellemesi yapılmaktadır.

 1. Engaging the Average Student with Learning in Higher Education (Dr. Burcu Tezcan Ünal)
 2. Dersler Ölü Değildir: Mükemmel Dersler için Etkili Stratejiler (Prof. Dr. Ecevit Bilgili)
 3. Öğretimde Özellikle Ölçme ve Değerlendirmede Oyun ve Oyunlaştırma Araçları (Doç. Dr. Yavuz Samur)
 4. Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Aracılığıyla STEM Eğitiminin Dönüşümü (Doç. Dr. Filiz Mumcu)
 5. Disiplinlerarası Yaklaşım ve Matematiksel Modelleme (Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız)

 1. Sürdürülebilirlik için Eğitim: Bilinçli bir Topluma Dönüşüm (Doç. Dr. Sevinç Gelmez Burakgazi)
 2. ChatGPT ve Üretken Yapay Zeka: Eğitim Dünyasında Kaçınılmaz Paradigma Değişimi (Doç. Dr. Aras Bozkurt)
 3. Yükseköğretimde Mikro-krediler: Tanımlar, Uygulamalar ve İleriye Yönelik Tahminler (Prof. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik)

 1. Dersler Ölü Değildir: Mükemmel Dersler İçin Etkili Stratejiler  (Prof. Dr. Ecevit Bilgili)
 2. Seminer 1: Kapsayıcı Sınıftan, Kapsayıcı Topluma (Prof. Dr. Serkan Çelik)
 3. Seminer 2: Kapsayıcı Sınıftan, Kapsayıcı Topluma (Prof. Dr. Serkan Çelik)
 4. İnovasyon için Tasarım Odaklı Düşünme (Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı)
 5. Defining The Future of Universities through Learning Innovation (Dr. Yakut GAZİ)

 1. Yüksek Öğretimde Öğrenme Analitikleri (Doç.Dr. Gökhan Akçapınar)
 2. Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Etkileşimi (Prof.Dr. Gülsüm Aydan Genç)
 3. Öğrenme Sürecinde Web Tabanlı Uygulamalar (Doç.Dr. Burak Pirgaip)
 4. Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Etkileşimi (Prof. Dr. Sevgisun Kapucu)
 5. Covid’19 Öncesi ve Sonrası Moodle Kullanımı: Kişisel Tecrübeler (Doç.Dr. Oumout Chousein Oglou)
 6. Dijital Araçlarla E-Öğrenme ve E-Değerlendirme Uygulamaları (Prof.Dr. Özlem Özgün)

 1. Grup Çalışmaları ve Dijital Araçlarla Sınıf İçi Etkileşimi ve Öğrenmeyi Artırma (Prof. Dr. E. Murat Sözer-KOLT)
 2.  İnsan ve Teknoloji Bağlamında Simülasyonun Sınırsızlığı (Prof. Dr. Melih Elçin)
 3. Öğrenme ve Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar (Prof. Dr. Oya Yerin Güneri-TED Üni.)
 4. Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları (Doç. Dr. Yeşim Çapa-ÖGEM ODTÜ)
 5. Grup Çalışması Tasarlama ve Değerlendirme (Dr. Zuhal Zeybekoğlu-KOLT)