Akademik Akran Desteği

Akademik Akran Destek Programının temel amacı öğrencilere akranlarından aldıkları eğitim ve süpervizyon yoluyla akademik destek sağlamaktır.  Akademik akran destek programı ile destek alan öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra hem destek veren hem de destek alan öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Akademik akranlar üniversite kısmi zamanlı çalışma bursu ile desteklenmektedirler.

İlk Uygulaması 2021-2022 Güz döneminde gerçekleştirilen Akademik Akran Destek Programının dördüncü dönem uygulaması 2023-2024 Güz döneminde artan fakülte ve ders sayısı ile devam etmektedir.

Akademik Akran Desteği şu aşamalardan oluşmaktadır;

  1. Akademik akran adayların belirlenmesi,
  2. Adayların akademik akran destek eğitimini almaları,
  3. Kayıt ol sisteminde ders ilanlarının yapılması,
  4. Akranların ders sürecinin gerçekleşmesi şeklindedir.

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen akran desteği süreçlerine fakülte sorumluları ve ders sorumluları da destek sunmaktadır.

“Kayıt ol” sisteminden öğrenciler ihtiyaç duydukları derslere öğrenci numaraları ile kayıt yaptırabilirler.

Akademik Akran Destek Programı Dönemlere Göre Dersler

Mühendislik Fakültesi

ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri

ELE203 - Devre Kuramı 1

İletişim Fakültesi

İLE101 - Sosyoloji

İİBF

MAN201 - Financial Accounting I

Fen Fakültesi

MAT123 - Calculus I

FİZ137 - Fizik I

İST167 - Bilgisayar Programlamaya Giriş

KİM215 - Anorganik Kimya

Güzel Sanatlar Fakültesi

İÇT295 - Bilgisayar Destekli Mekan Tasarımı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

ERG109 - Ergoterapi Teorileri

DKT108 - Ses Fiziği ve Akustik Prensipler

Hukuk Fakültesi

HUK103 - Anayasa Hukuku

Hemşirelik Fakültesi

HEM373 - Health Promotion / Health Policies

Mühendislik Fakültesi 

ELE110 - Elektrik Elektroniğe Giriş

FİZ140 - Fizik 2

Hemşirelik Fakültesi

HEM392 - Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım

Fen Fakültesi 

MAT124 - Matematik 2

Mühendislik Fakültesi

ELE203-Devre Kuramı

FİZ137-Fizik 1

FİZ125-Temel Fizik

İletişim Fakültesi

İLE101-Sosyoloji

Fen Fakültesi

AKT205-Finansal Matematik 1

KİM154-Genel Kimya 1

MTK241-03 - Lineer Cebir 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

FTR267-Elektroterapi 1

Güzel Sanatlar Fakültesi

İÇT123-Temel Tasarım 1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

ODP211-Odyolojide Tanılamaya Giriş

Hukuk Fakültesi

HUK103-Anayasa Hukuku 1

Diş Hekimliği Fakültesi

DHF102-Maddeler Bilgisi

Edebiyat Fakültesi

FMT213-Yazılı Çeviri

Mühendislik Fakültesi

FİZ138- Genel Fizik 2

FİZ212- Fizikte Matematiksel Yöntemler 2

MAT124- Matematik 2

İİBF

MAN106- İşletme İstatistiği

Fen Fakültesi

MTK142- Soyut Matematik 2

KİM216- Anorganik Kimya 2 

İST156- İstatistiğe Giriş 2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

FTR366- Nörolojik Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri Fakültesi

SBF103- Sağlık Bilimlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

Eczacılık Fakültesi

ECF340- Farmasötik Kimya IV

Hemşirelik Fakültesi

HEM328- Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım

Diş Hekimliği Fakültesi

DHF202- Maddeler Bilgisi

Mühendislik Fakültesi

FİZ137-Genel Fizik 1

İİBF

ECO101-Introduction to Ecomomics I

MAN105-Business Statistics I

MAB103-Genel Muhasebe I

Fen Fakültesi

İST267-Yöneylem Araştırmasına Giriş

MAT123-Matematik I

MTK111-Analiz I

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

FTR267-Elektroterapi I

FTR251-Fonksiyonel Nöroanatomi

FTR361-Nörofizyolojik Yaklaşımlar I

FTR365-Pediatrik Rehabilitasyon

Diş Hekimliği Fakültesi

DHF101-Protetik Diş Tedavisi