Yaşam Becerileri Seminerleri

Öğrencilerin, geleceğin mesleklerinin ihtiyaç duyduğu beceri setlerini akademik yaşamları boyunca kazanmış olması Hacettepe Üniversitesinin öğretim öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Merkezimiz, öğrencilerin öğrenme ve yenilikçi becerileri; yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya, teknoloji becerileri başlıkları altında gruplandırılan bir dizi gelecek becerini kazanmalarına yönelik eğitimler düzenlemeyi amaçlamaktadır.  Merkezimiz, öğrencilerimizin akademik, mesleki ve  sosyal yaşam kavramlarını anlamalarına ve sorunları beceriyle çözmelerine yardımcı olacak teknikleri sunmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin yaşam becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, öğrenme stilleri, girişimcilik, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık konularında düzenli aralıklarla yüz yüze ve senkron/asenkron eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Bu seminerlerde, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin küresel sorunlara olan farkındalıklarının arttırılarak problem çözme yetilerinin gelişimi hedeflenmektedir. Ayrıca, alanında uzmanlaşmış kişilerden liderlik, kişisel gelişim, özdenetim, iletişim, işbirliği konularında seminerler düzenlenmektedir.

Gelecek beceri seminerleri ile geleneksel yaklaşımların ve yeni öğrenilen çıktıların karşılaştırılması, sonuçların öğrenciye aktarılması ve uygulamaya koyulması sağlanacaktır. Başarılı bir STL uygulamasındaki temel amaç öğrencilerimizin öğrenim hayatına, akademik başarısına ve bireysel gelişimine faydalı olabilecek materyaller sunmaktır.

 1. Sokaktaki Yazılı Dil (Prof. Dr. Nurettin DEMİR)
 2. Eğitsel Oyunla Yaşam Kalitemizi Artırma Stratejileri (Doç. Dr. Yeşim Bulca)
 3. Öfke ve Çatışma Yönetimi (Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş)
 4. Yaşam Becerilerinden Biri: Zaman Yönetimi (Ar. Gör. Sevda Öztürk)
 5. Sürdürülebilir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Neden ve Nasıl? (Dr. Öğr. Üyesi Pelin Dinçer)

 1. AKUT ve Afet Bilinci (Mehmet Murat Boz)
 2. Afetin Psikolojik Sonuçlarını Tanımak ve İyi Olmak (Öğr. Gör. Dr. Dilek Avcı)
 3. Popüler Diyetler ve Gerçekler (Prof. Dr. Aslı Akyol Mutlu)

 1. BYN 101: Neo Beyin (Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karaismailoğlu)
 2. Duyguların Yönetilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ)
 3. Atılganlık (Arş. Gör. Gülşah YILDIZ AYTAÇ)
 4. Çatışma Yönetimi (Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ)
 5. Duyguların Yönetilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ)
 6. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Korunma (Arş. Gör. Rabiye Akın IŞIK)
 7. Kişiler Arası İletişim  (Doç. Dr. Burcu Şimşek)
 8. Açıklamalı Klasik Müzik Söyleşisi (Prof. Rengim GÖKMEN)
 9. Çatışma Yönetimi  (Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ)
 10. Cinsel Sağlık 101 (Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN)

 1. Üniversite Yaşamı ve Sürdürülebilirlik (Doç. Dr. Pınar Gözen Ercan-Hacettepe Üniversitesi)
 2. Pandemi Sonrası Yeni Çalışma Düzeni (Afşin Akdoğan- )
 3. Yazılım Mühendisliğinin Önemi ve Bu Alanda Kariyer Gelişimi (Fatih Küçükyavuz-, UK)
 4. Web3 Teknolojileri (Abdullah Çetin Çavdar- ABD)

 1. Teknoloji Bağımlılığı (Prof. Dr. Sadi Seferoğlu)
 2. 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Takım Çalışması ve Yardımcı Teknolojik Araçlar (Emre Birced-KOLT)
 3. Akademisyenlerle İletişim (Dr. İlknur Bayram-TED Üni.)
 4. R Eğitimi Giriş (Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil Özberk-Leibniz Institute for Educational Trajectories (LıfBi)
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Halil İbanoğlu-Toplumsal Eşitlik Uzmanı)