Yaşam Becerileri Seminerleri

Öğrencilerin, geleceğin mesleklerinin ihtiyaç duyduğu beceri setlerini akademik yaşamları boyunca kazanmış olması Hacettepe Üniversitesinin öğretim öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Merkezimiz, öğrencilerin öğrenme ve yenilikçi becerileri; yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya, teknoloji becerileri başlıkları altında gruplandırılan bir dizi gelecek becerini kazanmalarına yönelik eğitimler düzenlemeyi amaçlamaktadır.  Merkezimiz, öğrencilerimizin akademik, mesleki ve  sosyal yaşam kavramlarını anlamalarına ve sorunları beceriyle çözmelerine yardımcı olacak teknikleri sunmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin yaşam becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, öğrenme stilleri, girişimcilik, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık konularında düzenli aralıklarla yüz yüze ve senkron/asenkron eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Bu seminerlerde, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin küresel sorunlara olan farkındalıklarının arttırılarak problem çözme yetilerinin gelişimi hedeflenmektedir. Ayrıca, alanında uzmanlaşmış kişilerden liderlik, kişisel gelişim, özdenetim, iletişim, işbirliği konularında seminerler düzenlenmektedir.

Gelecek beceri seminerleri ile geleneksel yaklaşımların ve yeni öğrenilen çıktıların karşılaştırılması, sonuçların öğrenciye aktarılması ve uygulamaya koyulması sağlanacaktır. Başarılı bir STL uygulamasındaki temel amaç öğrencilerimizin öğrenim hayatına, akademik başarısına ve bireysel gelişimine faydalı olabilecek materyaller sunmaktır.

Menü