Öğretim Gözlem Programı

Öğretim gözlem programı ile bir öğretim elemanının, bir diğer öğretim elemanının dersini gözlemleyerek ona kullandığı öğretim becerileri hakkında geri bildirim vermesi amaçlanmaktadır. Akademik yıl içerisinde her iki dönemde uygulanabilecek öğretim gözlem programı sayesinde öğretim elemanlarımıza, öğretim yöntem ve beceri hakkında düşünme, akranlarıyla bu beceri ve yöntemlerine ilişkin değerlendirme yapma, geri bildirimler alma ve meslektaşlarıyla tartışma imkânı sağlamaktadır. Öğretim gözlem programı üniversite genelinde öğretimin iyileştirilmesine katkı sağlayacak, meslektaşlarla iletişim ve işbirliğini artıracaktır. Bu kapsamda tüm fakültelerden gönüllü tüm öğretim elemanlarımız bu programa başvuru yapabilir ve program kapsamında sınıf içi gözlem programına tabi tutulabilir.

Gözlem süreci ön görüşme, gözlem ve gözlem sonrası görüşme olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda bu uygulama kapsamında, gözlem yapacak ve dersi gözlenecek öğretim elemanlarının takip edeceği aşamalara ilişkin açıklamalar verilmiştir. Uygulama tamamlandıktan sonra ise size uygulamanın olumlu ve geliştirilmesi gereken yönlerini değerlendirmeniz için bir “Öğretim Becerileri Kontrol Listesi” gönderilecektir. Bu formdaki sorulara vereceğiniz cevaplar, gelecek yıllarda bu uygulamada yapacağımız iyileştirmeler konusunda bize yol gösterici olacaktır.

1. Talep Toplama:

Bu programdan faydalanmak isteyen öğretim elemanı ile ona destek olacak gözlemci eşleştirmesi yapılır. Bu eşleştirmede katılımcının isteğine göre gözlemci belirlenmektedir.

Sınıf İçi Gözlem Talep Formunu doldurarak Merkezimize göndermektedir.

Öğretim Gözlem Talep Formu için tıklayınız.

2. Gözlem Yapacak Öğretim Elemanının Takip Edeceği Aşamalar

I. Gözlem Öncesi Görüşme: Dersini gözleyeceğiniz öğretim elemanı ile gözlem öncesi görüşerek, dersi hakkında (ders izlencesi-syllabus, dersin amaçları, planı ve derste kullanacağı öğretim materyalleri vb.) detaylı bilgi alınız. Bu görüşmede aşağıda belirtilen soruları sorabilirsiniz:

 • Dersiniz genel olarak nasıl gidiyor?
 • Bu ders için ne gibi amaçlar belirlediniz?
 • Öğrencilerinizin derse yönelik motivasyon düzeyleri ve derse katılımları nasıl? Sınıfınızın fiziksel ortamından memnun musunuz?
 • Bir önceki derste neler yaptınız?
 • Öğrencilerden bu derse gelmeden önce ne gibi hazırlıklar yapmalarını istediniz?
 • Bu derste neler yapacaksınız?
 • Hangi öğretim yöntem ve stratejilerini (düz anlatım, grup çalışması, tartışma vb.) kullanacaksınız?
 • Dersiniz ile ilgili gözlem yapmadan önce bilmem gereken başka noktalar neler?

Yukarıda sıralanan sorular dışında, önemli gördüğünüz konular varsa bunlar hakkında da bilgi edininiz. Gözlem için uygun gün, saat ve gözlemin süresi, konularında bir fikir birliğine varınız.

II. Ders Gözlemi: Ders gözleminden önce “Öğretim Becerileri Kontrol Listesi” formunu gözden geçiriniz. Gözlem yapacağınız sınıfa erken gidiniz ve dikkat çekmeyecek bir yere oturunuz. Derste kullanılan öğretim ve öğrenme süreci hakkındaki gözlemlerinizi ve yorumlarınızı “Öğretim Becerileri Kontrol Listesi” formuna işleyiniz. Sınıf içi tartışmaların bir parçası olmayınız ve öğretim elemanının sınıfa yönelttiği sorulara cevap vermeyiniz.

III. Gözlem Sonrası Değerlendirme ve Görüşme: Gözlem sırasında aldığınız notlarınızı tekrar okuyunuz. Gözlem sonrası görüşmede paylaşabileceğiniz noktaları örneğin, ders boyunca iyi giden yönleri, geliştirilmesini düşündüğünüz kısımları ve bunlara yönelik önerilerinizi belirleyiniz ve yazılı hale getiriniz. Gözlem sonrası görüşme sırasında dersini gözlediğiniz öğretim elemanına aşağıdaki soruları yöneltebilirsiniz:

 • Dersiniz sizce nasıl geçti?
 • Ders boyunca neler yolunda gitti?
 • Bu dersteki konuyu/konuları tekrar anlatacak olsanız neleri farklı yaparsınız? Neden?
 • Bugünkü derste öğrencilerin öğrenmeleri ve kendi öğretim becerileriniz ile ilgili neler fark ettiniz?

Akran gözleminin temel amacı, öğretim elemanına öğretim becerileri ile ilgili geri bildirim sağlamaktır. Bu aşamada “dersini gözlediğim öğretim elemanına nasıl yapıcı ve olumlu geri bildirim verebilirim” sorusunu kendinize yöneltiniz. Gözlem formundaki değerlendirmelerinizi ve yorumlarınızı öğretim elemanıyla paylaşınız. Olumlu gördüğünüz noktaları detaylı açıklayınız. Değişiklik yapabileceğini düşündüğünüz noktaları ve önerilerinizi ise, sınırlı tutunuz. Yargılayıcı kelimeler kullanmaktan kaçınınız. Bu deneyimden, kendi öğretim becerileriniz adına neler öğrendiğinizi ve ne gibi kazanımlarınız olduğunu dersini gözlediğiniz öğretim elemanı ile paylaşınız.

3. Gözlem Yapılan Öğretim Elemanının Takip Edeceği Aşamalar

I. Gözlem Öncesi Öğrencileri Bilgilendirme: Gözlem gününden önce, öğrencilerinizi Üniversitemizde yürütülen ve farklı bölümlerden öğretim üyelerimizin katıldığı bir program kapsamında öğretim üyelerimizin birbirinin dersinizi ziyaret ettiği ve sizin dersinize de bir hocanın misafir olarak geleceği konusunda bilgilendiriniz. Doğal davranmalarının önemini vurgulayınız.

II. Gözlem Öncesi Görüşme: Dersini gözleyeceğiniz öğretim elemanı ile gözlem öncesi görüşerek, dersi hakkında (ders izlencesi-syllabus, dersin amaçları, planı ve derste kullanacağı öğretim materyalleri vb.) detaylı bilgi alınız. Bu görüşmede aşağıda belirtilen soruları sorabilirsiniz:

 • Dersiniz genel olarak nasıl gidiyor?
 • Bu ders için ne gibi amaçlar belirlediniz?
 • Öğrencilerinizin derse yönelik motivasyon düzeyleri ve derse katılımları nasıl? Sınıfınızın fiziksel ortamından memnun musunuz?
 • Bir önceki derste neler yaptınız?
 • Öğrencilerden bu derse gelmeden önce ne gibi hazırlıklar yapmalarını istediniz?
 • Bu derste neler yapacaksınız?
 • Hangi öğretim yöntem ve stratejilerini (düz anlatım, grup çalışması, tartışma vb.) kullanacaksınız?
 • Dersiniz ile ilgili gözlem yapmadan önce bilmem gereken başka noktalar neler?

4. Gözlem Sonrası Öz Değerlendirme ve Görüşme:

Kendinize şu soruları yöneltiniz:

 • Ders planladığınız gibi gitti mi? Neden? (Ders boyunca sizce neler yolunda gitti ya da gitmedi?)
 • Bu haftanın dersini tekrar yapacak olsanız neleri farklı yapardınız? Neden?
 • Bugünkü derste kendi öğretim becerileriniz ve öğrencilerin öğrenmeleri ve ile ilgili neler fark ettiniz?

Dersinizde, gözlem yapan kişiden kendisinin gözlem ve değerlendirmelerini alınız. Akran ders gözlemi ve değerlendirmesi uygulamasından neler öğrendiğinizi ve ne gibi kazanımlarınız olduğunu gözlem yapan kişi ile paylaşınız.

Öğretim Becerileri Kontrol Listesi’ni indirmek için tıklayınız.

Menü