Öğretim Gözlem

Öğretim Gözlem atölyesi ile öğretim ortamından elde edilecek veriler yoluyla öğretim elemanlarına geri bildirimler verilerek öğretim hizmeti niteliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akademik yıl içerisinde her iki dönemde uygulanabilecek öğretim gözlem atölyesi sayesinde öğretim elemanlarımıza, öğretim yöntem ve beceri hakkında düşünme, akranlarıyla bu beceri ve yöntemlerine ilişkin değerlendirme yapma, geri bildirimler alma ve meslektaşlarıyla tartışma imkânı sağlanması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda dersler Sürdürülebilir Öğretme Öğrenme Merkezinde görevli eğitim bilimleri alan uzmanları tarafından gözlemlenecektir. Üniversitemizin çeşitli birimlerinden öğretim elemanlarının gönüllü katılımıyla söz konusu atölyenin multidisipliner bir etkileşim ve iş birliği sağlayacağı düşünülmektedir.

1. Talep Toplama:

Atölyeden faydalanmak isteyen öğretim elemanlarının Öğretim Gözlem Atölyesi Ders Gözlem Talep formunu doldurmaları gerekmektedir.

Öğretim Gözlem Atölyesi Talep Formu için tıklayınız.

2. ÖĞRETİM DERS GÖZLEM ATÖLYESİNDE İZLENECEK AŞAMALAR

Öğretim Gözlem Atölyesi; gözlem öncesi, gözlem ve gözlem sonrası olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Aşağıda atölyeye katılacak öğretim elemanlarımızın takip edeceği aşamalara ilişkin açıklamalar verilmiştir:

I. Gözlem Öncesi: Öncelikle dersinizi gözlemleyecek eğitim uzmanımızla bir araya gelerek gözlem için uygun gün, saat ve gözlem süresi konularında fikir birliğine varınız. Gözlemden bir gün önce dersinizde ulaşmak istediğiniz hedefler, dersinizde kullanacağınız öğretme-öğrenme etkinlikleri, öğretim materyalleri ve değerlendirme sürecine ilişkin olarak gözlemciye bilgi veriniz. Varsa ders izlencenizi ya da ders planınızı gözlemci ile paylaşınız. Dilerseniz gözlemcinin “Ders Gözlem Formu” nu inceleyiniz.

Gözlem öncesi görüşmede aşağıda yer alan sorulara cevap aranacaktır:

 • Dersinizi genel olarak değerlendiriniz? Dersin hangi aşamalarını etkili, hangi aşamalarını geliştirilmeye açık buluyorsunuz?
 • Bu derste ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdir?
 • Öğretim ortamınızın fiziksel özelliklerini öğretim hedeflerine ulaşmada yeterli buluyor musunuz? Neleri değiştirmek istediniz?
 • Öğrencilerinizin derse güdülenmişlik düzeyleri ve katılım isteklerini nasıl buluyorsunuz?
 • Öğrencilerinizden gözlemin yapılacağı derse gelmeden önce yapmalarını istediğiniz hazırlıklar nelerdir?
 • Derste hangi öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanmayı planladınız?
 • Derse ilişkin olarak önemli gördüğünüz ve paylaşmak istediğiniz diğer konular nelerdir?

II. Gözlem Süreci: Gözlemciyi kısaca öğrencilerinizle tanıştırdıktan sonra, gözlemcinin dersin akışını bozmayacak bir yere konumlanmasını sağlayınız. Doğal akışında dersinizi işleyiniz.

III. Gözlem Sonrası: Ders gözlemi sonrasında gözlemci ile bir araya gelerek aşağıdaki sorulara yanıt arayınız.

 • Dersinizi genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Dersin etkili bulduğunuz aşamaları nelerdi?
 • Dersin geliştirilmeye açık bulduğunuz aşamaları nelerdi?
 • Ders boyunca hangi süreçlerde zorlandınız?
 • Bugünkü derste öğrencilerin ve sizin öğretme-öğrenme süreci becerilerinizle ilgili neleri fark ettiniz?
 • Bu dersi tekrar gerçekleştirdiğinizde neleri farklı yapardınız?

Gözlemci ile yukarıda verilen sorular çerçevesinde dersinizi değerlendiriniz. Süreçteki kazanımlarınızı ya da geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz noktaları gözlemci ile paylaşınız.