Akademik Oryantasyon

Merkezimizce düzenlenen “Akademik Oryantasyon” atölyesi, üniversitemize yeni katılan ve akademik kariyerinin başındaki araştırma görevlilerinin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak ve üniversitenin araştırma, proje kaynaklarını tanıtmak ve öğretim becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu atölye kapsamında her yıl üniversitemize yeni başlayan araştırma görevlilerinin akademik hayata daha kolay geçiş yapabilmeleri, kurumsal aidiyet kazanabilmeleri ve araştırma alt yapısını keşfedebilmeleri için eğitim fırsatları sunmak ve kariyerinin başındaki araştırma görevlilerine akademik beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

2022-23 Güz Dönemi Oryantasyon Atölyesi

Üçüncüsünü düzenlediğimiz atölyemiz 23 – 27 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Güncellenen eğitimimiz, 9 modülden oluşmaktadır.

Tarih

Program Modülü

Saat

23 Ocak 2023

Pazartesi

Modül 1. HÜ Tanıtımı

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 6. Psikolojik Sağlamlık

10.00 - 11.00

24 Ocak 2023

Salı

Modül 2. Kariyer Planlama

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 7. Öğretim Rolüne Hazırlık Süreci

10.00 - 11.00

25 Ocak 2023

Çarşamba

Modül 3. Öğretim Ekosistemi

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 8. Etkili İletişim Becerileri

10.00 - 11.00

26 Ocak 2023

Perşembe

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 9. Bilimsel Araştırma ve Yayın Sürecinde Etik Yaklaşım

10.00 - 11.00

27 Ocak 2023

Cuma

Modül 5. Uluslararasılaşma

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Değerlendirme Oturumu ve Kapanış

10.00 - 11.00