Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Merkezimiz, bilimsel olarak desteklenen ve uygulamalarla kanıtlanmış öğrenme ve öğretme uygulamalarının Hacettepe Üniversitesi’nde yaygın olarak kullanılmasına öncülük edecektir. Bu amaç doğrultusunda Merkezimiz, Hacettepe Üniversitesinde eğitimin kalitesini artırmaya katkı sağlayacak gelişim fırsatları ve kaynakları sunmayı hedeflemektedir. Merkezimiz, üniversite genelinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve bu çerçevede eğitim programları sunmayı amaçlamaktadır.

Faaliyetlerimiz

  • Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla programlar yürütmeyi,
  • Öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitimler sunmayı,
  • Akademik hayata yeni başlayan öğretim elemanlarının akademik hayata hazırlanması ve üniversiteye uyumunu sağlama kapsamında programlar yürütmeyi
  • Yeni göreve başlayan araştırma görevlilerinin ve öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmayı,
  • Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar sunmayı,
  • Öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların sınıf içine yansıtılmasına yönelik araştırmalar yürütmeyi, yapılan bu araştırma sonuçlarını yayınlama ve ilgililerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

Ekibimiz

Prof. Dr. Aydın Ulucan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Okay Altun

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Leyla Yılmaz Fındık

Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Doç. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Aydın Kaya

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. Pınar Gözen Ercan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya

Mühendislik Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Dilek Avcı

Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Dr. İpek Derman

Eğitim Fakültesi

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerimiz

Naci KAYSI
Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi

Fatma TEKİN
Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi

Afra Tuba DERELİ
Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi

Mehmet Berkay CERİT
Eğitim Fakültesi/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi

Handenur AYDIN
Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik

Tekin Sefa KIZILKAYA
Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tülin TANER Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Gülberk UÇAR
Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN
Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hatice MERGEN
Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özlem ÜLGER
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nadire Şule ATILGAN
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR
Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rauf KARASU
Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa Umur TOSUN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Emre TOROS
İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Meltem YILMAZ
Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Halil VURAL
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hülya Gökmen ÖZEL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali Haydar DEMİREL
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet Deniz DEMİRYÜREK
Tıp Fakültesi Dekanı

Menü