Lisansüstü Söyleşileri

Lisansüstü eğitim, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmeyi ve akademik araştırma becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Akademik hayata devam eden öğrencilerimizi verimli ve başarılı birer araştırmacı olmaları için yönlendirmek ve desteklemek son derece önemli görülmektedir. Araştırma üniversitesi kimliği ve köklü geçmişi ile Hacettepe Üniversitesi, nitelikli lisans mezunları yetiştirmenin yanında nitelikli akademisyen ve araştırmacıların yetişmesinde de öncü bir rol almaktadır.

STL, lisansüstü öğrenim sürecinde öğrencilerimizin akademik kariyerlerinin ve araştırma becerilerinin gelişmesinde onlara katkı sağlayacak seminerler ile yol göstermeyi amaçlamaktadır. Bu seminerlerle Hacettepe Üniversitesi ve farklı araştırma kurumlarından araştırmacı bilim insanlarından, öğrencilerin öğrenim hayatlarına ve akademik çalışmalarına katkı sağlayacak bilgilendirme yapmaları ve paylaşımlarda bulunmaları hedeflenmektedir.

 1. Lisansüstü Öğrenciler için Proje İmkanları (TTM Proje Ofisi)
 2. Patent ve Faydalı Model ile Mülkiyet Haklarının Korunması (TTM Patent Ofisi)
 3. Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlama Süreçleri (Prof. Dr. Yavuz Akbulut)

 1. Yurt Dışında Akademik Eğitim Ve Gelişim Fırsatları (Prof. Dr. Şenel Poyrazlı)
 2. Lisansüstü Öğrenciler için Proje İmkanları (TTM Proje Ofisi)
 3. TÜBİTAK Bilim Ödülüne Giden Yol (Prof. Dr. Fatih Özaltın)
 4. Biyoenformatikte Güncel Çalışmalar (Doç. Dr. Tunca Doğan)

 1. Kayıttan Mezuniyete Yüksek Lisans Süreci: Önemli Noktalar ve Problemler (Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN)
 2.  Yurt Dışında Akademik Eğitim Ve Gelişim Fırsatları (Prof Dr. Şenel Poyrazlı)
 3.  Akademik Etik ve İntihal (Prof. Dr. Harun Tepe)
 4. Yurt Dışında Akademisyenlik (Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar)

 1. Çok Disiplinli Akademik Çalışmaların Tasarlanması ve Yürütülmesi (Doç.Dr. Memed Duman)
 2. Girişimciler İçin Sınai Mülkiyet Haklarını Korumanın Önemi (Belgin Sağdıç-Marka & Patent Vekili)
 3. Kayıttan Mezuniyete Yüksek Lisans Süreci: Önemli Noktalar ve Problemler (Prof.Dr. Salih Bülent Alten)
 4. Akademik Etik ve İntihal (Prof.Dr. Harun Tepe)
 5. Akademik Yazım İlkeleri (Umur Çelikyay)