Modül 1: HÜ Tanıtımı

  1. Hacettepe Üniversitesinin tarihçesi ve kurumsal kimliği
  2. Uluslararası sıralamalar ve Hacettepe Üniversitesi
  3. Etik değerlerimiz, üniversitede etik, insan araştırmaları ve yayın etiği
  4. Kalite güvece sistemi ve stratejik yönetim
  5. Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari yapılanma
  6. Kurullar ve komisyonlar (üniversite senatosu, yönetim kurulu, fakülte kurulu, bölüm akademik kurulu)
  7. Üniversitenin sunduğu sosyal, spor ve kültürel etkinlikler

Toplam Süre: 1-2 Saat

Modüller

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11.Etkili İletişim Becerileri