Modül 3: Öğretim Ekosistemi

  1. Hacettepe Üniversitesinin öğretim politikaları ve metrikler
  2. Ön-Lisans ve Lisans eğitim öğretim süreçleri
  3. Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri
  4. Program sorumlusunun görev ve sorumlulukları
  5. Akademik danışmanın görev ve sorumlulukları
  6. Burs işlemleri
  7. Psikolojik destek birimi
  8. Lisans Öğrenci Bilgi Sistemi (BİLSİS)
  9. Lisansüstü Öğretim Bilgi Sistemi (PRENS)

Toplam Süre: 2 Saat

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Ders İzlencesi Hazırlama

Modül 7. Sınıf Yönetimi

Modül 8. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Menü