Modül 4. Araştırma Ekosistemi

  1. Araştırma Politikası
  2. Hacettepe Üniversitesinde araştırma laboratuvarları
  3. Hacettepe Üniversitesinde araştırma merkezleri
  4. Hacettepe Üniversitesinde araştırma ile ilgili birimler: BAP Koordinasyon Birimi
  5. Hacettepe Üniversitesinde araştırma ile ilgili birimler: Teknokent
  6. Hacettepe Üniversitesinde araştırma ile ilgili birimler: Teknoloji Transfer Merkezi
  7. Hacettepe Üniversitesinde araştırma ile ilgili birimler: Döner Sermaye
  8. Araştırma için fon sağlayan ulusal kurumlar ve destek programları: TUBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vb…
  9. Araştırma için fon sağlayan uluslararası kurumlar ve destek programları: Horizon 2020, Erasmus+, Newton-Katip Çelebi…
  10. Kütüphane ve E-Kaynaklar

Toplam Süre: 2 Saat

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11.Etkili İletişim Becerileri