Modül 5. Uluslararasılaşma

  1. Uluslararasılaşma Politikaları
  2. Yurtdışındaki üniversitelerle kurumsal anlaşmalar
  3. AB hibeli Erasmus+ K103 (Avrupa içi) ve Erasmus+ K107 (Avrupa dışı) Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı hakkında genel bilgi ve istatistikler
  4. Bologna süreci ve AKTS/Diploma Eki
  5. İkili anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerle (ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, vb.) yürütülen hibesiz değişim programları
  6. YÖK Mevlana Değişim Programı ve (Proje Temelli) Mevlana Hareketlilik Projeleri
  7. Uluslararası İşbirliği Ofisi (International Cooperation Office-ICO) ve bölüm/fakülte değişim koordinatörleri
  8. Uluslararası Öğrenciler
  9. Değişim Programları

Toplam Süre: 1 Saat

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11.Etkili İletişim Becerileri