Modül 6. Ders İzlencesi Hazırlama

  • Ders İzlencesi nedir ve hangi amaçlarla kullanılır?
  • Ders izlencesinin sahip olması gereken özellikler
  • Ders izlencesi oluşturma basamakları
  • Ders izlencesini oluşturan bölümler
  • Öğretim elemanına ilişkin bilgiler
  • Ders tanımı ve bilgileri
  • Hedef ve öğrenme çıktısı nedir?
  • Gerekli kaynaklar
  • Haftalık konu dağılımı
  • Değerlendirme süreci

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 7. Sınıf Yönetimi

Modül 8. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Menü