Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri

Sınıf yönetimi modülünün amacı dersin öğrenme amaçlarını belirlemek ve ders bileşenlerini hazırlamaya yönelik beceri kazanmaktır. Bu amaçla pedagojik bilgi ve becerileri sınıfa taşımak hedeflenmektedir.

  • İlk ders hazırlığı ve derste ilk gün
  • Dersin tanıtımı
  • Motivasyon ve iletişim
  • Olumlu öğrenme ortamı oluşturma, sınıf düzeni ve gruplama teknikler
  • Sınıf yönetimi için öğretim kuralları ve rutinler geliştirme
  • Etkili zaman yönetimi
  • Problemlerle başa çıkma yöntemleri

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11.Etkili İletişim Becerileri