Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Seminerleri

Üniversite yaşamı bireylerin kişisel yolculuğunun şüphesiz önemli bir parçasıdır. Bu yolculukta öğrencilere sadece akademik ve mesleki bir kimlik değil psikolojik ve sosyal bir kimlik de kazandırılmaktadır. Bu nedenle üniversite yaşamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi önemlidir. Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi aracılığıyla öğrencilerimizin olumlu kişilik gelişimini desteklemek, iyilik hallerini arttırmak, potansiyellerini fark etmeleri ve kullanmalarını sağlamak, sorunlarla aktif baş edebilmelerini sağlamak, psikolojik sağlamlıklarını artırmak gibi psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek psikolojik danışma seminerleri gerçekleştirilecektir.

2021/2022 Güz Dönemi PDR Seminerleri:

PDR Sem 1: Psikolojik Sağlamlılık

PDR Sem 2: Zaman Yönetimi & Sınav Kaygısı

PDR Sem 3: Olumsuz Otomatik Düşünceler

PDR Sem 4: Yakın İlişkilerde İstismar

PDR Sem 5: Kariyer İyimserliği

Menü