Öğretimde Mükemmeliyet Ödülleri / Öğretim Ödülleri

Hacettepe Üniversitesi uygulamaya koyduğu hizmetler, araştırmalar ve öğretim faaliyetleri ile ülkemizde öncü bir yere sahiptir. Benimsediği “Daha ileriye… En İyiye…” mottosu ile kendini her daim geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda, “Öğretim Ödülleri” üniversitemizin öğretimin niteliğini daha ileriye taşıyabilecek bir uygulamadır. Bu uygulamada ders-içi etkileşim, kullanılan materyaller, ders-içi uygulamalar yönünden fark yaratan ve yarattıkları farklar öğrenciler tarafından da tanınan öğretim elemanlarımız hem kendilerinin tanınması hem de kurumumuz öğretim kalitesinin arttırılması amacıyla ödüllendirilecektir.

1. Başvuru Koşulları ve Kategorileri

Üniversitemiz “Öğretim Ödülleri” öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri düzeyinde verilecektir.
Öğretim Üyeleri, güz-bahar yarıyıllarında verdikleri lisans ve yüksek lisans dersleri için başvuruda bulunabileceklerdir. Çoklu öğretim üyeleri tarafından verilen dersler “takım” kategorisinde değerlendirilecektir. Araştırma görevlileri de güz ve bahar döneminde lisans düzeyindeki dersler için “bireysel” ve “takım” çalışması olarak başvuruda bulunabileceklerdir.

Öğretim deneyimi olarak en az 3 seneyi tamamlamış Öğretim Elemanları ve Araştırma Görevlileri başvurabileceklerdir.

Üniversite Ödül Komitesi’nde yer alan öğretim elemanları başvuru yapamayacaklardır.

2. Değerlendirme Süreci

Başvurular her öğretim döneminin Nisan-Temmuz ayı döneminde “Bölüm Ödül Komisyonları” na yapılacaktır. Bölüm komisyonlarınca değerlendirilen ve değerlendirme sonucu ilk sırayı alan dosya, Bölüm Başkanlıkları tarafından düzenlenecek olan destek yazısı ile birlikte, Üniversite Ödül Komisyonu”na yönlendirilecektir. Başvuru adımları aşağıda özetlenmektedir.

Nisan-Temmuz: Başvuruların yapılması
Ağustos-Eylül: Bölüm ve Üniversite Komisyonları tarafından değerlendirmelerin tamamlanması
Ekim: Ödül Töreni

Öğretim elemanları tarafından iletilen dosyalar, bölüm ve üniversite komisyonlarınca “Form-1” kapsamında değerlendirilecektir.

3. Başvuru Dosyasının Oluşturulması

“Öğretim Ödülleri” başvurusu için gerekli evraklar aşağıda özetlenmektedir.

1. Başvuru Formu
2. Öz-Değerlendirme Formu
3. Özgeçmiş
4. Bireysel Tanıtım Videosu (5 dk.)
5. Kanıtlar

4. Ödül

Hacettepe Üniversitesi birçok farklı disiplini içermekte olup gücünü de bu oluşumdan almaktadır. Her bir fakültenin ve enstitünün kendi iç dinamikleri olduğu bilinciyle, ödül uygulamasının Üniversite’nin 3 farklı alanında verilmesi uygun görülmüştür.

Belirtilen alanların her birinde başarılı bulunan 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisine ödülleri takdim edilecektir.

Ödül kazanmış olan öğretim elemandan, örnek olması, bu kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için öğretim faaliyetlerine öncülük etmesi beklenmektedir.