Akademik Akran Destek Programı

Akademik Akran Destek Programının temel amacı öğrencilere akranlarından aldıkları eğitim ve süpervizyon yoluyla akademik destek sağlamaktır. Programın temel hedefi öğrencilerin akranlarının desteği ile akademik başarılarına ve gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi 2021-2022 Güz döneminde Akademik Akran Destek Programının pilot uygulamasını gerçekleştirecektir. Akademik Akran Destek Programı kapsamında destek veren öğrencilerin destek almak isteyen öğrencilere programda yer alan derslerle ilgili ders anlatımı gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda takip edilecek aşamalar;

1. Programın hazırlanması ve uygulama sürecine geçiş (ihtiyaç taraması, gerekçe ve amaçların belirlenmesi, eğitim programının geliştirilmesi ve program için ilgili fakülte ve bölümlerden destek alınması),

2. Programın uygulanması (program eğitimi alacak öğrencilerin belirlenmesi, program eğitiminin gerçekleştirilmesi, program uygulama süreci, süpervizyon),

3. Programın devamlılığının sağlanması (programın değerlendirilmesi, izleme ve bir sonraki dönem çalışmasının yapılandırılması)’dır

1. Akademik Akran Destek Programının Hazırlanması ve Uygulama Sürecine Geçiş

(27 Eylül- 4 Ekim): Bu kapsamda aşağıda tablolarda belirtilen program Pilot uygulamasının gerçekleştirileceği fakültelerde

1. Program ilanının yapılması, program takibi, destek sunacak öğrencilerin belirlenmesi, STL ile iletişim gibi süreçleri yürütecek fakülte sorumlularının belirlenmesi,

2. Fakülte program sorumlularına Akademik Akran Desteği Programının amaç, içerik ve uygulama sürecinin tanıtılması,

3. Belirlenen öğrencilere program eğitiminin verilmesi gerçekleştirilecektir.

2. Program uygulama süreci:

Bu kapsamda;

1. Program ilanının fakülte öğrencilerine duyurulması,

2. program uygulama sürecinin başlatılması,

3. 15 günlük aralıklarla STL, fakülte sorumlusu ve akademik akran desteği sunan öğrencilerle değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi,

3. Programın devamlılığının sağlanması (programın değerlendirilmesi, izleme ve bir sonraki dönem çalışmasının yapılandırılması):

1. Dönem sonunda fakülte sorumlularıyla program değerlendirilmesi,

2. Nitel ve nicel verilerin toplanması,

3. Bir sonraki dönem program planın hazırlanması gerçekleştirilecektir.

2021-2022 Güz Dönemi Akademik Akran Destek Programı

2021/2022 akademik yılı güz dönemimde akademik akran desteği programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, FTR Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinede pilot uygulama olarak hayata geçirilecektir.

Menü