Prof. Dr. Aydın Ulucan
Koordinatör
Prof. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik
Koordinatör Yardımcısı
Teknoloji Mentorluk Sorumlusu / Ders Tasarım Atölyesi Sorumlusu
Arş. Gör. Dr. İpek Derman
Koordinatör Yardımcısı
Öğretim Gözlem Sorumlusu
Prof. Dr. Pınar Gözen Ercan
Proje Danışmanı
Doç. Dr. Okay Altun
Yenilikçi Öğretim Paylaşımları Sorumlusu
Doç. Dr. Aydın Kaya
Lisansüstü Söyleşileri Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmazkaya
Yaşam Becerileri Seminerleri Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Dilek Avcı
Akademik Akran Desteği Sorumlusu
Arş. Gör. İsmail Bezci
Görsel Tasarım Sorumlusu
Arş. Gör. Dr. S. Yeşer Aslanoğlu
Akademik Oryantasyon Sorumlusu