Geçmiş Etkinlikler Arşivi

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 7: Dersler Ölü Değildir: Mükemmel Dersler İçin Etkili Stratejiler (Prof. Dr. Ecevit Bilgili)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 2: Kapsayıcı Sınıftan, Kapsayıcı Topluma (Prof. Dr. Serkan Çelik)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 8: Defining The Future of Universities through Learning Innovation (Dr. Yakut Gazi)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 1: Yüksek Öğretimde Öğrenme Analitikleri (Doç. Dr. Gökhan AKÇAPINAR)

Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Etkileşimi (Prof.Dr. Gülsüm Aydan Genç)

Öğrenme Sürecinde Web Tabanlı Uygulamalar (Doç.Dr. Burak Pirgaip)

Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Etkileşimi(Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU, Doç. Dr. İmatullah AKYAR)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 5: Covid’19 Öncesi ve Sonrası Moodle Kullanımı

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 6: Dijital Araçlarla E-Öğrenme ve E-Değerlendirme Uygulamaları

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 2: Grup Çalışmaları ve Dijital Araçlarla Sınıf İçi Etkileşimi ve Öğrenmeyi Artırma (Murat Sözer)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 3: İnsan ve Teknoloji Bağlamında Simülasyonun Sınırsızlığı (Prof. Dr. Melih ELÇİN)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 4: Öğrenme ve Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar(Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 5: Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları(Doç. Dr. Yeşim Çapa)