Deneme

Deneme

Details

Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi olarak gücümüzü yenilikçi eğitim felsefemizden ve tecrübeli öğretim üyesi kadromuzdan alıyoruz. Sahip olduğumuz öğretim ilkelerini yeni bir vizyon ile buluşturarak daha ileriye, en iyiye taşıyoruz. Merkezimiz, veriye dayalı, kapsayıcı, sürdürülebilir öğrenme ve öğretme uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor ve bu kapsamda güçlü işbirliklerini destekliyoruz.

When & Where

October 29, 2021 (2:17 pm) – October 29, 2021 (3:17 pm)

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 6 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Ders İzlencesi Hazırlama

Modül 7. Sınıf Yönetimi

Modül 8. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Menü