Teknoloji Mentörlük Modeli

Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişimlerden eğitim ortamları da etkilenmekte ve öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda, yükseköğretimde teknolojinin öğretimi geliştirmede etkili bir biçimde kullanılması için tüm öğretim üyelerinin teknoloji ile ilgili yeterliklerinin geliştirilmesi önemli görünmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğrenme ve Öğretme Merkezi (STL), öğretim üyelerimizin teknolojik becerilerini geliştirmek ve derslerinde teknolojiyi etkili kullanmalarını desteklemek üzere “Öğretim Üyelerine Yönelik Teknoloji Mentörlüğü” modelini uygulamaktadır. Bu modelde, Bilişim alanındaki bölümlerin başarılı öğrencileri ile teknoloji konusunda eğitim ihtiyacı olan öğretim üyeleri eşleştirilerek, mentör-öğretim üyesi çiftlerinin her hafta düzenli olarak teknoloji ile ilgili etkinlikler üzerinde çalışmaları hedeflenmektedir. Örnek etkinlikler arasında etkileşimli materyal geliştirme, video oluşturma ve düzenleme, Öğrenme Yönetim Sistemi kullanımı, canlı derslerde etkileşimi artırma, grafik ve web tasarımı yer almaktadır.

Toplamda 5 hafta sürmesi planlanan sürecin aşamaları aşağıda sırasıyla açıklanmaktadır.

1. Mentör ve öğretim üyesi eşleşmelerinin yapılması

Teknoloji mentörlük sürecinin temel başarı faktörlerinden biri, öğretim üyesi ihtiyaçları ile mentör yeterliklerinin eşleşmesidir. Uygun mentör-öğretim üyesi eşleşmelerini yapmak üzere öncelikli olarak, öğretim üyelerimizden programa katılım ile ilgili talep toplanmaktadır. Bunun için öğretim üyelerimizin STL ana sayfasında yer alan kayıt sistemini kullanarak etkinliğe kayıt olmaları yeterlidir. Bu dönemin takvimini ve önemli tarihleri görmek için tıklayınız.

Programa katılmaya gönüllü öğretim üyelerimizin teknoloji ile ilgili destek almak istedikleri konu başlıkları ve süreçle ilgili beklentileri elektronik bir form aracılığıyla toplanmaktadır. Ardından, mentörlerin teknoloji ve öğretim tasarımı konusundaki yeterlikleri göz önüne alınarak en uygun öğretim üyesiyle eşleştirilmeleri sağlanmaktadır. Mentör-öğretim üyesi eşleştirmeleri tamamlandıktan sonra, her bir mentör-öğretim üyesi çiftine ilk görüşmelerini planlamak üzere iletişime geçmeleri için iletişim tercihleri kapsamında iletişim bilgileri iletilmektedir.

2. İlk görüşme: Sürecin yapılandırılması

Teknoloji mentörlük programının ilk görüşmesinde, eşleştirilen her bir mentör-öğretim üyesi çiftinin süreci amaçlar, zaman ve işleyiş açısından planlaması hedeflenmektedir. Diğer bir deyişle, görüşme sonunda hem öğretim üyesi hem de mentörün süreçle ilgili hedeflerini (amaç cümlelerini) açık ve anlaşılır bir biçimde oluşturmaları ve programın kalan görüşmelerinin hangi tarihlerde ne nasıl (örn. çevrimiçi, yüz yüze veya hibrit) yapılacağını kararlaştırmaları amaçlanmaktadır.

3. İkinci görüşme: Modelleme

Modelleme aşamasında, mentörün hazırladığı öğretim materyallerini kullanarak öğrenme ihtiyacı olarak belirtilen teknolojik beceri hakkında gösterim ya da anlatım yapması hedeflenmektedir. Süreçte öğretim üyesinin tercihine göre anlatım için farklı yöntemler (örn. sunum programı ile sunum yapma, videolu anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma) kullanılabilmektedir. Ayrıca, anlatım sonrası, süreçte kullanılan materyaller ve ihtiyaç duyulursa ek materyaller öğretim üyesine verilerek bağımsız çalışmasına destek olunması amaçlanmaktadır.

4. Üçüncü ve dördüncü görüşmeler: Destekleme

Destekleme aşamasında, mentörün yavaş yavaş süreçte daha az aktif olması ve öğretim üyesine destek olma rolüne geçmesi, öğretim üyesinin ise gösterilen teknolojik beceriyi giderek bireysel ve bağımsız olarak sergilemesi hedeflenmektedir. Bu süreçte kullanılabilecek yöntemler arasında mentör tarafından hazırlanan uygulama etkinliklerini öğretim üyesinin tamamlaması veya mentörün bir örnek üzerinden beceriyi sergilemesi ve benzer bir örneği öğretim üyesinin yapması yer almaktadır. Mentör, öğretim üyesinin beceriyi sergileme sürecini izleyerek gerektiği durumlarda geribildirim sunabilmektedir.

5. Beşinci görüşme: Artikülasyon ve Yansıtma

Son aşamada, öğretim üyesinin süreçte edindiği teknolojik becerileri mümkün olduğunca bağımsız bir biçimde göstermesi ve ilgili becerileri kullanarak bir ürün (örn. sunu, video gibi öğrenme materyali) geliştirmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, sürecin etkililiğini değerlendirebilmemiz açısından katılım sağlayan öğretim üyelerimizin süreçle ilgili deneyimlerini ortaya koymak üzere kısa bir anketi doldurmaları ve 5 tane açık uçlu soruyu cevaplamaları amaçlanmaktadır.

Teknoloji Mentörlük programı, 2021 Güz döneminde pilot olarak yürütülecek ve mentörler H.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde 4. sınıflar için açılan BTE 427 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları dersine kayıtlı lisans öğrencilerinden seçilecektir.

Süreçle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için yasminey13@gmail.com veya stl@hacettepe.edu.tr adreslerine e-posta atabilirsiniz.

2021 Güz Dönemi Teknoloji Eğitimi Listesi

Program kapsamında bu dönem teknoloji eğitimi ile ilgili destek sağlanacak konular 5 başlık altında sıralanmıştır. Bunlar; a) Etkileşimli materyal geliştirme, b) Video oluşturma ve düzenleme, c) Öğrenim Yönetim Sistemi kullanımı, d) Canlı derslerde etkileşimi artırma ve e) Grafik ve web tasarımı şeklindedir. Aşağıda tüm eğitim listesi ana başlıklar altında sunulmaktadır.

Etkileşimli Materyal Geliştirme Eğitimleri

1- H5P ile Etkileşimli Materyal Tasarlama
2- Canva Kullanarak Görsel Materyal Geliştirme
3- Prezi ile Etkileşimli Sunum Hazırlama
4- Canva ile Etkileşimli Sunum Hazırlama
5- Temel Düzeyde Animasyon Geliştirme (Pawtoon, Animaker)
6- Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme

Video Oluşturma ve Düzenleme Eğitimleri

1- Asenkron Dersler için Etkileşimli Video Tasarımı
2- After Effects ile Temel Düzeyde Video Hazırlama
3- Premiere Pro ile Video Düzenleme

Öğrenim Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimleri

1- Moodle’da Ders Tasarımı
2- Microsoft Teams’de Ders Tasarımı
3- Moodle’da Sınav Hazırlama ve Sınav Güvenliğini Sağlama

Canlı Derslerde Etkileşimi Artırma Eğitimleri

1- Nearpod Kullanımı
2- Çevrimiçi Quiz Oluşturma (Kahoot, Quizlet)
3- Zoom Kullanımı (Breakout Room, Anket Oluşturma vb.)
4- Uzaktan Derslerde (Fizik, Fen Bilimleri vs. Derslerde Temel Elektrik Devre) Simülasyon Kullanımı

Grafik ve Web Tasarımı Eğitimleri

1- Adobe Illustrator (veya Inscape) ile Temel Çizim
2- Temel Düzeyde 3D Modelleme için Blender Kullanımı
3- WordPress ile Web Tasarımı

2021 Güz Takvimi

Son tarih
Rezervasyon sistemini kullanarak programa kayıt olma 7 Kasım 2021
Mentör-öğretim üyesi eşleştirmeleri için gerekli elektronik formun doldurulması 15 Kasım 2021
İlk görüşme: Sürecin yapılandırılması 15-21 Kasım 2021
İkinci görüşme: Modelleme 22-28 Kasım 2021
Üçüncü görüşme: Destekleme 29 Kasım-5 Aralık 2021
Dördüncü görüşme: Destekleme 6-12 Aralık 2021
Beşinci görüşme: Artikülasyon ve Yansıtma 13-19 Aralık 2021
Değerlendirme ve paylaşım 20-26 Aralık 2021
Menü