Geçmiş Etkinlikler Arşivi

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 2: Grup Çalışmaları ve Dijital Araçlarla Sınıf İçi Etkileşimi ve Öğrenmeyi Artırma (Murat Sözer)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 3: İnsan ve Teknoloji Bağlamında Simülasyonun Sınırsızlığı (Prof. Dr. Melih ELÇİN)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 4: Öğrenme ve Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar(Prof. Dr. Oya Yerin Güneri)

Yenilikçi Öğretim Paylaşımları 5: Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları(Doç. Dr. Yeşim Çapa)

Menü