Merkezimiz, bilimsel olarak desteklenen ve uygulamalarla kanıtlanmış öğrenme ve öğretme uygulamalarının Hacettepe Üniversitesi’nde yaygın olarak kullanılmasına öncülük edecektir. Bu amaç doğrultusunda Merkezimiz, Hacettepe Üniversitesinde eğitimin kalitesini artırmaya katkı sağlayacak gelişim fırsatları ve kaynakları sunmayı hedeflemektedir. Merkezimiz, üniversite genelinde öğrenme ve öğretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve bu çerçevede eğitim programları sunmayı amaçlamaktadır.