Faaliyetlerimiz

  • Öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla programlar yürütmeyi,
  • Öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitimler sunmayı,
  • Akademik hayata yeni başlayan öğretim elemanlarının akademik hayata hazırlanması ve üniversiteye uyumunu sağlama kapsamında programlar yürütmeyi
  • Yeni göreve başlayan araştırma görevlilerinin ve öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunmayı,
  • Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar sunmayı,
  • Öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların sınıf içine yansıtılmasına yönelik araştırmalar yürütmeyi, yapılan bu araştırma sonuçlarını yayınlama ve ilgililerle paylaşmayı amaçlamaktadır.