Akademik Gelişim Programı

Hacettepe Üniversitesi Akademik Gelişim Programı (AGEP), üniversitemize yeni katılan ve akademik kariyerinin başındaki araştırma görevlilerinin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak, araştırma görevlilerine üniversitenin araştırma, proje kaynaklarını tanıtmak ve öğretim becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Akademik Gelişim Programı eğitimleri AGEP-Ar. Gör. ve AGEP-Dr. şekilde 2 program olarak tasarlanmıştır. Yürütülecek olan programlardan AGEP-Ar. Gör. modülleri kapsamında araştırma görevlileri; AGEP-Dr. Modüllerinden Dr. araştırma görevlileri yararlanacaktır.

AGEP-Ar. Gör. kapsamında her yıl üniversitemize yeni başlayan araştırma görevlilerinin akademik hayata daha kolay geçiş yapabilmeleri, kurumsal aidiyet kazanabilmeleri ve araştırma alt yapısını keşfedebilmeleri için eğitim fırsatları sunmak ve kariyerinin başındaki araştırma görevlilerine akademik beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

2022-23 Güz Dönemi AGEP Programı

Üçüncüsünü düzenlediğimiz AGEP eğitimimiz 23 – 27 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Güncellenen eğitimimiz, Kurumsal Hizmetler ve Öğretimi Geliştirme Eğitimleri ana başlıkları altında 9 modülden oluşmaktadır.

Tarih

Program Modülü

Saat

23 Ocak 2023

Pazartesi

Modül 1. HÜ Tanıtımı

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 6. Psikolojik Sağlamlık

10.00 - 11.00

24 Ocak 2023

Salı

Modül 2. Kariyer Planlama

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 7. Öğretim Rolüne Hazırlık Süreci

10.00 - 11.00

25 Ocak 2023

Çarşamba

Modül 3. Öğretim Ekosistemi

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 8. Etkili İletişim Becerileri

10.00 - 11.00

26 Ocak 2023

Perşembe

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Modül 9. Bilimsel Araştırma ve Yayın Sürecinde Etik Yaklaşım

10.00 - 11.00

27 Ocak 2023

Cuma

Modül 5. Uluslararasılaşma

08.50 - 09.50

Ara

09.50 - 10.00

Değerlendirme Oturumu ve Kapanış

10.00 - 11.00

AGEP-Ar. Gör. kapsamında üniversitenin kurumsal hizmetleri ile öğretimi geliştirmeye yönelik eğitimlerin yer aldığı 2 ana başlıkta toplam 11 modül bulunmaktadır.

2021-22 Güz ve Bahar Dönemi AGEP Programı