Sürdürülebilir Akademik Gelişim Programı

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Akademik Gelişim Programı, üniversitemize yeni katılan ve akademik kariyerinin başındaki araştırma görevlilerinin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak, araştırma görevlilerine üniversitenin araştırma, proje kaynaklarını tanıtmak ve öğretim becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir Akademik Gelişim Programı eğitimleri SAGEP-Ar. Gör. ve SAGEP-Dr. şekilde 2 program olarak tasarlanmıştır. Yürütülecek olan programlardan SAGEP-Ar. Gör. modülleri kapsamında araştırma görevlileri; SAGEP-Dr. Modüllerinden Dr. araştırma görevlileri yararlanacaktır.

SAGEP-Ar. Gör. kapsamında her yıl üniversitemize yeni başlayan araştırma görevlilerinin akademik hayata daha kolay geçiş yapabilmeleri, kurumsal aidiyet kazanabilmeleri ve araştırma alt yapısını keşfedebilmeleri için eğitim fırsatları sunmak ve  kariyerinin başındaki araştırma görevlilerine akademik beceriler kazandırmak hedeflenmektedir.

SAGEP-Ar. Gör. kapsamında üniversitenin kurumsal hizmetleri ile öğretimi geliştirmeye yönelik eğitimlerin yer aldığı 2 ana başlıkta toplam 11 modül bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Akademik Gelişim Programı

Kurumsal Hizmetler (8 Saat)

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri (12 Saat)

Modül 1. HÜ Tanıtımı

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 2. Kariyer Planlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri 

Modül 3. Öğretim Ekosistemi

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 9. Ölçme ve Değerlendirme

Modül 5. Uluslararasılaşma

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 16 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Menü