Akademik Gelişim Programı

2022-23 Güz Dönemi Oryantasyon Programı

Akademik Oryantasyon Programı-Ar. Gör. kapsamında üniversitenin kurumsal hizmetleri ile öğretimi geliştirmeye yönelik eğitimlerin yer aldığı 2 ana başlıkta toplam 11 modül bulunmaktadır.

Kurumsal Hizmetler (8 Saat)

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri (12 Saat)

Modül 1. HÜ Tanıtımı

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 2. Kariyer Planlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri 

Modül 3. Öğretim Ekosistemi

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 9. Ölçme ve Değerlendirme

Modül 5. Uluslararasılaşma

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11. Etkili İletişim Becerileri

Modüller

Modül 1: HÜ Tanıtımı

Modül 2: Kariyer Planlama

Modül 3: Öğretim Ekosistemi

Modül 4. Araştırma Ekosistemi

Modül 5. Uluslararasılaşma

Öğretimi Geliştirme Eğitimleri

Araştırma görevlileri ve göreve yeni başlayan doktor öğretim üyelerine yönelik olarak tasarlanan bu eğitimler kapsamında yetişkin öğrenenlerin özellikleri, sınıf yönetimi, etkili öğretim yöntemleri, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren toplam 16 saatlik eğitim sunulmaktadır. Bu eğitimler ile öğretim elemanlarının öğretim görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrultusunda güncellemeleri ve eğitim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül 6. Program Okuryazarlığı ve İzlence Hazırlama

Modül 7. Etkili Öğretim Stratejileri

Modül 8. Eğitim Etkinliği Tasarlama

Modül 9. Ölçme & Değerlendirme

Modül 10. Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Modül 11.Etkili İletişim Becerileri